පැලැස්තරය

ලෝකයේ දැන ගැනීමට ඇති බොහෝ දේය. ඒ හැමදෙයක්ම සම්පූර්ණයෙන් දැන ගැනීමට නොහැක.හැමදෙයක්ම යන්තම් හෝ දැනගැනීම, අත්විදීම හරහා යන්න හදන උත්සහයක්.

Sunday, November 2, 2014

මැනේජර් ඇට් ක්‍රස්ටි ක්‍රැබ්


මැනේජර් ඇට් ක්‍රස්ටි ක්‍රැබ් නොවුනාට
කාමා ගිහින් ෆොටෝ අප්ලෝඩ් නොකලාට
බුකියේ දකින ඒ සුන්දර පොෂ් ජීවිත
සිහින මවයි අපේ ජීවිත හරහට

ඔසී ඉන්ග්ලන්ඩ් යන්න හීනෙන් හිතුවට
ගිහින් හෝදන පිගන් කටු ගැන හිතුවම
ගෙදර බත් කට රජ බොජුන් විය ක්ෂණිකව

හම්බ කරලා දීග යන්නට මේ ටික
ඩිග්රි පිටරට ජොබ් ඕනෙමද විදවන
ක්‍රස්ටි ක්‍රැබ් වල ඉන්න උන්වගේ පොෂ් නොවුනට
කාලා ඇදලා විදිමි මම අද සුර සැප

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...