පැලැස්තරය

ලෝකයේ දැන ගැනීමට ඇති බොහෝ දේය. ඒ හැමදෙයක්ම සම්පූර්ණයෙන් දැන ගැනීමට නොහැක.හැමදෙයක්ම යන්තම් හෝ දැනගැනීම, අත්විදීම හරහා යන්න හදන උත්සහයක්.

Thursday, May 20, 2010

හමුදාපති නොමැතිව විජයග්‍රහණය සමරන්න ඉඩනොදෙන ස්භාවධර්මය....

srilanka_military22

මේ කතාව මටත් කෙනෙක් කියපු දෙයක්.. එතකන් මටත් කල්පනා උනේ නෑ..මම ආගම දහම ගැන නම් වැඩි විශ්වාසයක් නෑ...නමුත් ස්භාවධර්මය තුල ආගම දහමට වඩා දෙයක් තියන බව නම් මට බොහෝ අවස්ථා වලදි දැනිලා තියනවා...මෙතන මම දේශපාලනය කරන්න එහෙම හදනවනෙවෙයි ඕං...මේ ගැන ඔයගොල්ලන්ගේ අදහසුත් මොනාද කියලා කියන්න....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...