පැලැස්තරය

ලෝකයේ දැන ගැනීමට ඇති බොහෝ දේය. ඒ හැමදෙයක්ම සම්පූර්ණයෙන් දැන ගැනීමට නොහැක.හැමදෙයක්ම යන්තම් හෝ දැනගැනීම, අත්විදීම හරහා යන්න හදන උත්සහයක්.

Friday, September 7, 2012

මිත්‍රත්වය vs ප්‍රේමය

යැදු ආදරේ
දෙනු බැරි වුනා
හොදම මිතුරාට
ඔබ හිමි වුනා..

පානු බෑ මට
ඔබට ප්‍රේමය
මිතුරුකම වටි
මට ප්‍රේමයට වඩා..

ආදරේ පැණි මුලකි
මිතුරුකම අතැඹුලකි
තෝරනු කුමක්දැයි
කියා දෙනු මට ඉතිං..

Sunday, January 22, 2012

මට ඔබව අමතක විය......


(සිංදුව ප්ලේ කරලම කියවන්න පටන් ගන්න)

මගේ ඇස් කදුලින් තෙත්විය, 
එපමණක් නොව මා ඔබ ගැන මැවූ සිහින සියල්ල කදුලින් තෙත් විය
මගේ ඇස් කදුලින් තෙත්විය,
නින්දේදී පවා මගේ ඇසිපිය කදුලින් තෙත් විය
මගේ ඇස් කදුලින් තෙත්විය,
කදුලු කඩා හැලෙයි, හදවත වේදනාවෙන් පෙලෙයි
මගේ ඇස් කදුලින් තෙත්විය,
එයයි වෙන්වීම නම් වූ අවස්ථාවේ ස්භාවය


අදුරත් සමග, අදුරු හිස් රාත්‍රිය සමග මම මිතුරු වෙමින් සිටිමි
මෙලෙස සියල්ල අහිමි වූ මට තවත් ලබා ගන්නට දෙයක් නැත
මේ හැම මොහතක්ම මා කෙසේ දරාගන්නද
මේ හැම දුකක්ම මටම හිමිවු දුකකි
මට ඔබව අමතක විය
මට ඔබව අමතක විය
මට ඔබව අමතක විය
එහෙනම් ඇයි ඔබ මතකයන්
මාව අඩවන්නේ
මාව අඩවන්නේ...

ඔබේ මතකයන් තුල ලියවුන වදන් මගේ දෙසවන් වෙලාගෙන
ගෙවුනු අතීතය අප එලෙස වෙන් වූයේ ඇයි දැයි අසයි, දෙවියනි
දෙවියනි, මම කෙතරම් දුරස් වුනිද
දෙවියනි, එය ඔබේ තීරණයක් පමණි
දෙවියනි, එය එසේම සිදුවිය
එය ඔබ ලියු ලෙසම සිදුවිය

මොහොතකට මා ඔබේ විය
මොහොතකදී ඒ මග වෙනස් විය
එවිට ඔබව මට අහිමි වන්නට පටන් ගැනුනි
ඈතට යන්නා සේ දැනුනි,
මට හිමි දෙයකින්

දැන් ඔබ මා වෙනුවෙන් සිතනවා පමණි
ඔබයි මගේ වේදනාවේ එකම කොටස්කරු
මම ඔබ ලග නොසිටියද , ඔබේම පමණි
මම මටම කියමි
මට ඔබව අමතක විය
මට ඔබව අමතක විය
මට ඔබව අමතක විය

එහෙනම් ඇයි ඔබ මතකයන්
මාව අඩවන්නේ
මාව අඩවන්නේ...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...