පැලැස්තරය

ලෝකයේ දැන ගැනීමට ඇති බොහෝ දේය. ඒ හැමදෙයක්ම සම්පූර්ණයෙන් දැන ගැනීමට නොහැක.හැමදෙයක්ම යන්තම් හෝ දැනගැනීම, අත්විදීම හරහා යන්න හදන උත්සහයක්.

Sunday, April 3, 2011

සිහිනයක් ඉතිරිව ඇත

ඇත්තමයි.......
උඔලට වගේම අපිටත් ඒ වෙලාවෙ,
මුළු ලොකෙම නැතිවුනා වගේ දැනුන,
මිලියන විස්සක හැලුන කදුළු,
උඔලගෙ ඇස් වලින් පනිනව හංගගන්න බැරිවුනා....
උඔල වගේම අපිත් තාම,
ඒ දුක හිරකරගෙන,
අන්තිම මොහෙතෙදි නිදහස් කල සුසුමෙන් වත්,
ඒ දුක නිවුනෙ නෑ.....
විශ්වාසයි,
ඊලග පාර මොන ලෝකෙ තිබ්බත්,
මොන විදියෙන් හරි උඔල ඒක අපිට ගේනව,
එදාට අපි,
හැලුන කදුළු වලට හරියන්න,
ලෝකෙටම ඇහෙන්න හිනාවෙමු......
_උපුටාගැනිමක්_
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...