පැලැස්තරය

ලෝකයේ දැන ගැනීමට ඇති බොහෝ දේය. ඒ හැමදෙයක්ම සම්පූර්ණයෙන් දැන ගැනීමට නොහැක.හැමදෙයක්ම යන්තම් හෝ දැනගැනීම, අත්විදීම හරහා යන්න හදන උත්සහයක්.

Monday, August 4, 2014

මිරෑකල්ස්


ජීවිතේට එලියක් ලැබුන නැති
ආදරේක පහසක් වින්ද නැති
ප්‍රේමනීය සුවයක් ලබපු නැති
ජීවිතය සොයයි ඇය,ඒ වින්ද නැති

සිප් සතර සොයා දිවගිය ඒ ඇගිලිතුඩු
සෙනෙහස් උල්පතේ ගිලිලා හුස්ම ගිහින්
ප්‍රේමය හෙව්වේ එන්නයි එලියට අදුරින්
වැරදුනි ඇයට තෙල් නැති පහන දල්වා ටිකකින්

කදුලින් කදුල ඒ කදුලින් තව කදුලු
ආ මග තෙත්ව ඇත, යන මග එරෙන සුලු
වැටි වැටි නැගිට්ටත් ඉගිලෙන්නට බෑලු
ජේසුගේ පෙම සොයන්නට ඇය දිව යන්නම්ලූ

පදවැල් ඇමිනුවද මම මේ තරම් දිග
විසදුම් කතා නැත මා ලග දෙන්නට ඇයට
පිලිතුර ඔබ ලගයි කීවේ මේ මමය
පුදුමාකාර දෙවිදුනි "මිරෑකල්ස්" කොහෙද ?

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...